Εθνικό Κτηματολόγιο και χρησικτησία

Τρόπος αντιμετώπισης κατοχύρωσης του δικαιώματος της χρησικτησίας απο το Εθνικό Κτηματολόγιο. Σημαντική επισήμανση ότι η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ όταν επικαλεστούμε ως τρόπο κτήσης την χρησικτησία!!! https://www.b2green.gr/el/post/63804/

By |2018-11-14T08:36:14+00:00November 14th, 2018|One Page, Uncategorized, Εθνικό Κτηματολόγιο|0 Comments
Go to Top