Φωτογραμμετρικές Εφαρμογές

Home/One Page/Φωτογραμμετρικές Εφαρμογές
Φωτογραμμετρικές Εφαρμογές2018-11-21T12:16:14+00:00

Φωτογραμμετρικές Εφαρμογές

DCIM100MEDIADJI_0461.JPG

Οι φωτογραμμετρικές εφαρμογές αποτελούσαν ένα ιδιαίτερα κλειστό αντικείμενο για πολλά χρόνια, παρόλο που η Φωτογραμμετρία ως κλάδος επιστήμης είχε μελετηθεί και αναλυθεί από τα μέσα του 19ου αιώνα. Η εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία έργα, ουσιαστικά έχει «ξεκλειδώσει» το κλειστό αυτό αντικείμενο, ρίχνοντας τόσο το κόστος της υλικο-τεχνικής υποδομής όσο και το κόστος της παρεχόμενης Υπηρεσίας. Πλέον με μικρό σχετικά κόστος αλλά με μεγαλύτερο πλεονέκτημα την ταχύτητα, μπορούν να παραχθούν προϊόντα που χαρακτηρίζονται από μεγάλη ακρίβεια, αποδίδοντας την μέγιστη πληροφορία που μπορείς να πετυχεις.Η χρήση των laser scanners αλλά κυρίως των drones έδωσε την δυνατότητα για πληθώρα εφαρμογών σε πολλούς κλάδους που πριν λίγα χρόνια έβρισκαν εφαρμογή μόνο οι κλασικές τοπογραφικές μέθοδοι.

Η ΤΟΠΟΚΤΗΜΑ διαθέτει την εμπειρία, την υλικοτεχνική υποδομή μπορεί  και έχει παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα στις παρακάτω κατηγοριές:

  • Παρακολούθηση κατασκευής γραμμικών έργων.

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος ενός γραμμικού έργου, ο ποσοτικός προσδιορισμός υλικών και σύνταξη επιμετρήσεων προσωρινών και τελικών επιμετρήσεων επιταγχύνεται, καθόσον η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων δεν απαιτεί την απασχόληση  πλήθους ανθρώπινου δυναμικού παρά μόνο το χειριστή του drone.

  • Παρακολούθηση κατασκευής κτιριακών κατασκευών.

Η παρακολούθηση της κατασκευής κτιριακών έργων μπορεί να γίνει σε όλα τα στάδια της κατασκευής αυτών και να αποτυπώνεται όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα (as built) αλλά όλα τα στάδια της κατασκευής, παρέχωντας μετρητικές πληροφορίες όσο αφορά την ακριβή θέσεων με χρονολογική σειρά.

  • Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις.

  • Monitoring κατασκευών.

Η προσέγγιση απρόσιτων έως σήμερα σημείων, ο μετρητικός και οπτικός έλεγχος των κατασκευών γίνεται πλέον ευκολότερα χωρίς την χρήση πολύπλοκου εξοπλισμού. Η συμπεριφορα και η μεταβολή των κατασκευών με την πάροδο του χρόνου είναι πλέον συγκρίσιμη και τεκμηριωμένη.

  • Τεκμηρίωση αρχαιολογικών χωρων και ευρημάτων.

Η επιστήμη της φωτογραμμετρίας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της τεκμηρίωσης των αρχαιολογικών ευρημάτων.

Άρθρο του καθηγητή ΑΠΘ κου Π. Πατιά

 

 

Άρθρα - Νέα

Go to Top