Νομολογία Δασαρχείου – Ιδιοκτησιακό και Δασικοί Χάρτες

Η κύρωση των δασικών χαρτών έχει έως σήμερα προχωρήσει και μάλιστα σε μερικές περιοχές προηγήθηκε της διαδικασίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας. Στην ουσία του όμως ο Δασικός Χάρτης είναι κάτι περισσότερο από απλά ένας θεματικός χάρτης και επηρεάζει και το ιδιοκτησιακό, πράγμα που θα αποκαλυφθεί κατά την διαδικασία της κτηματογράφισης του Εθνικού Κτηματολογίου. Παραθέτουμε νομολογία του [...]