Η κύρωση των δασικών χαρτών έχει έως σήμερα προχωρήσει και μάλιστα σε μερικές περιοχές προηγήθηκε της διαδικασίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας. Στην ουσία του όμως ο Δασικός Χάρτης είναι κάτι περισσότερο από απλά ένας θεματικός χάρτης και επηρεάζει και το ιδιοκτησιακό, πράγμα που θα αποκαλυφθεί κατά την διαδικασία της κτηματογράφισης του Εθνικού Κτηματολογίου. Παραθέτουμε νομολογία του Δασαρχείου όπως βρίσκεται αναρτημένη στο διαδίκτυο.