Πολεοδομικές Υπηρεσίες

Home/Πολεοδομικές Υπηρεσίες
Πολεοδομικές Υπηρεσίες2018-11-21T12:36:07+00:00

Πολεοδομικές Υπηρεσίες

Η πολύχρονη πείρα των στελεχών μας σε ιδιωτικά έργα που έχουν να κάνουν με τις πολεοδομικές υπηρεσίες εξασφαλίζουν την άμεση ανταπόκριση – εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας προκειμένου να ξεπεραστούν χρονικές καθυστερήσεις που αφορούν αφενός την σύνταξη των απαραίτητων μελετών και αφετέρου την διεκπεραίωση του αιτήματός σας και την αναγκαία συνεννόηση με τις Υπηρεσίες έτσι ώστε να μειωθεί η καθυστέρηση της γραφειοκρατίας.

Ενδεικτικά η ΤΟΠΟΚΤΗΜΑ μπορεί να παράσχει υπηρεσίες πολεοδομικής φύσεως στα κάτωθι αντικείμενα :

  • Πολεοδομικές Μελέτες.
  • Τοπογραφικά διαγράμματα.
  • Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου.
  • Μελέτες Πράξης Εφαρμογής.
  • Σύνταξη Υψομετρικών μελετών.
  • Έκδοση Οικοδομικών Αδειών (εξωτερικοί συνεργάτες).
  • Ενεργειακά Πιστοποιητικά (εξωτερικοί συνεργάτες)
  • Πολεοδομικές Μελέτες (εξωτερικοί συνεργάτες)

Άρθρα - Νέα

Go to Top