Χρήσιμα Links

  • Εθνικό Κτηματολόγιο

Υπηρεσίες Εθνικού Κτηματολογίου

Υποβολή Δήλωσης Ιδιοκτησίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.pdf (64 downloads)
  • Δασικοί Χάρτες

Γενικές Πληροφορίες (ιστοχώρος Εθνικού Κτηματολογίου)

Κυρωμένοι Δασικοί Χάρτες (ιστοχώρος Εθνικού Κτηματολογίου)

Ανάρτηση Δασικών Χαρτών (ιστοχώρος Εθνικού Κτηματολογίου)

Νομολογία Δασαρχείου (Γενικά θέματα)

Χρήσιμα Προγράμματα