Υποστήριξη Εργοταξίων

Home/Υποστήριξη Εργοταξίων
Υποστήριξη Εργοταξίων2018-11-21T12:11:14+00:00

Υποστήριξη Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων

Η πολύχρονη εμπειρία των στελεχών μας σε έργα σταθμός για την Ελληνική πραγματικότητα, όπως η Εγνατία Οδός, τόσο σε επίπεδο μελέτης όσο και κατά την φάση της κατασκευής, αποτελεί την εγγύησή μας απέναντι στους κατασκευαστές δημόσιων και ιδιωτικών έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Εφαρμόζοντας καινοτόμες λύσεις και χρησιμοποιώντας εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας αξιοποιούμε στο έπακρο τις δυνατότητες του προσωπικού μας και εξασφαλίζουμε ταχύτητα και αξιοπιστία στον ιδιαίτερο χώρο των εργοταξίων.

Ενδεικτικά έργα όπου εκτελέσαμε εργασίες υποστήριξης:

  • Υποστήριξη κατασκευής  του έργου «Γέφυρα Γ8 της Εγνατίας Οδού περιοχή Ανήλιο – Μαλακάσι».

Εργοδότης: ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

Τεχνικό ΑντικείμενοΊδρυση και επίλυση δικτύου οριζοντιογραφικού και υψομετρικού ελέγχου, υποστήριξη κατασκευής, παρακολούθηση μικρομετακινήσεων και υπερυψώσεων καταστρώματος στο σύνολο του υποέργου της γέφυρας με την μέθοδο της προβολοδόμησης . 

Κατάσταση: Περαιωμένο

  • Υποστήριξη κατασκευής γεφυρών οδού διπλού κλάδου της σύμβασης «Construction of seg. 1 & 3 of TIRANE – ELBASAN Highway, ALBANIA».

Εργοδότης: ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

Τεχνικό ΑντικείμενοΊδρυση και επίλυση δικτύου οριζοντιογραφικού και υψομετρικού ελέγχου, υποστήριξη κατασκευής, παρακολούθηση μικρομετακινήσεων και υπερυψώσεων καταστρώματος στο σύνολο του υποέργου της γέφυρας με την μέθοδο της προβολοδόμησης με τεχνικά στοιχεία: 

Συνολικό Μήκος: 250 m. (ο κάθε κλάδος)

Αριθμός Μεσόβαθρων: 2

Μέγιστο άνοιγμα: 115 m.

Μέγιστο Ύψος (από κατάστρωμα έως ΦΕ): 55 m.

Μέγιστο Ύψος Μεσοβάθρου: 45 m.

Κατάσταση: Περαιωμένο

  • Υποστήριξη κατασκευής γεφυρών οδού διπλού κλάδου της σύμβασης «Construction of new motorway section demir kapija to smokvica as part of the pan-European corridor x, F.Y.R.O.M.».

Εργοδότης: ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

Τεχνικό ΑντικείμενοΊδρυση και επίλυση δικτύου οριζοντιογραφικού και υψομετρικού ελέγχου, υποστήριξη κατασκευής, παρακολούθηση μικρομετακινήσεων και υπερυψώσεων καταστρώματος στο σύνολο του υποέργου των γεφυρών με την μέθοδο της προβολοδόμησης με τεχνικά στοιχεία: 

 Γέφυρα B3  (Αριστερός Κλάδος/Δεξιός Κλάδος)

Συνολικό Μήκος: 472 m. / 478 m.

Αριθμός Μεσόβαθρων: 4

Μέγιστο άνοιγμα: 115.73 m.

Μέγιστο Ύψος (από κατάστρωμα έως ΦΕ): 100 m.

Μέγιστο Ύψος Μεσοβάθρου: 61.50 / 62.00 m.

 

Γέφυρα B4   (Αριστερός Κλάδος/Δεξιός Κλάδος)

Συνολικό Μήκος:: 398 m. / 391 m.

Αριθμός Μεσόβαθρων: 4

Μέγιστο άνοιγμα: 94.14 m.

Μέγιστο Ύψος (από κατάστρωμα έως ΦΕ): 90 m.

Μέγιστο Ύψος Μεσοβάθρου: 80.00 / 79.30 m.

 

Γέφυρα B5   (Αριστερός Κλάδος/Δεξιός Κλάδος)

Συνολικό Μήκος:: 500 m.  (each branch)

Αριθμός Μεσόβαθρων: 4

Μέγιστο άνοιγμα: 120.00 m.

Μέγιστο Ύψος (από κατάστρωμα έως ΦΕ): 75 m.

Μέγιστο Ύψος Μεσοβάθρου: 66.00 m.

Κατάσταση: Περαιωμένο

  • Υποστήριξη κατασκευής γεφυρών οδού διπλού κλάδου της σύμβασης «Εγνατία Οδός : Κατασκευή αποστραγγιστικής στοάς και γεωτρήσεων στην κατολίσθηση Κρυσταλλοπηγής (τμήμα 1.1.6)».

Εργοδότης: ΕΔΡΑΣΗ – Χ. ΨΑΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε

Τεχνικό Αντικείμενο : Ίδρυση και επίλυση δικτύου οριζοντιογραφικού και υψομετρικού ελέγχου, καταβιβασμός οριζόντιας διεύθυνσης με χρήση γυροσκοπικού θεοδολίχου, υποστήριξη κατασκευής, σύνταξη επιμετρήσεων για την κατασκευή αποστραγγιστικών φρεατίων και μικροσήραγγας.

Κατάσταση: Περαιωμένο

  • Αποχέτευση οικισμού Ρόκα.

Τεχνικό ΑντικείμενοΊδρυση και επίλυση δικτύου οριζοντιογραφικού και υψομετρικού ελέγχου, υποστήριξη κατασκευής και σύνταξη επιμετρήσεων. 

Κατάσταση: Υπό εξέλιξη 

  • Υποστήριξη κατασκευής της σύμβασης «Αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργιά περιφερειακών αεροδρομίων Κρήτης, ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου (αεροδρόμιο Ακτίου pvk)».

Εργοδότης: INTRAKAT 

Τεχνικό Αντικείμενο :Ίδρυση και επίλυση δικτύου οριζοντιογραφικού και υψομετρικού ελέγχου, υποστήριξη κατασκευής, που περιλαμβάνει την κατασκευή νέου μεταλλικού κτιρίου BHS((baggage make up), νέο κτίριο αναχωρήσεων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

Κατάσταση: Υπό εξέλιξη 

Άρθρα - Νέα

Go to Top