Υπηρεσίες Εθνικού Κτηματολογίου

Home/Υπηρεσίες Εθνικού Κτηματολογίου
Υπηρεσίες Εθνικού Κτηματολογίου2018-11-21T11:53:05+00:00

Υπηρεσίες Εθνικού Κτηματολογίου

Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου αποτελεί διαχρονικά την μεγαλύτερη πρόκληση για όλες τις κυβερνήσεις έως σήμερα, η οποία πλέον ύστερα από πολύχρονες αναβολές μπήκε στην τελική ευθεία. H μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας κατά την περίοδο της κήρυξης μιας περιοχής σε κτηματογράφιση επιφέρει πρόστιμο, που ενδεικτικά για αδόμητο γεωτεμάχιο εμβαδού μικρότερου των 400 τ.μ. αντιστοιχεί σε 70€. Ενδεικτικό της σπουδαιότητας της δήλωσης ιδιοκτησίας αποτελεί και το γεγονός δεν μπορεί να συνταχθεί δικαιοπραξία (πχ μεταβίβαση, αγορά κτλ) επί ακινήτου εάν δεν έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση.

Αν και η υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος δεν είναι υποχρεωτική με την δήλωση ιδιοκτησίας, οποιασδήποτε διαφορά την υπάρχουσας κατάστασης με αυτή που θα καταγραφεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο, η οποία βρίσκεται εκτός των προδιαγραφών κτηματογράφιση, «ακολουθεί» τον κύριο του ακινήτου σε διοικητικές πράξεις (πχ έκδοση οικοδομικής άδειας) και δικαιοπραξίες (μεταβίβαση του ακινήτου) για την διεκπεραίωση των οποίων θα πρέπει να προηγηθεί διόρθωση αυτής.

Για τον Νομό Ιωαννίνων, εκτός των περιοχών Ιωαννίνων, Σταυρακίου, Κατσικάς και Ανατολής (έχουν ήδη κυρωθεί η μελέτες κτηματογράφισης) όλοι οι κάτοικοι θα κληθούν να υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας, όπου θα πρέπει να περιγράψουν με σαφήνεια τα δικαιώματα τους σε ακίνητα (τεμάχια εκτός σχεδίου, οικόπεδα, κτίρια, διαμερίσματα, αποθήκες, οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες)

Τα στελέχη της ΤΟΠΟΚΤΗΜΑ έχοντας εκπονήσει μελέτη Εθνικού Κτηματολογίου διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία έτσι ώστε να διεκπεραιώσει για λογαριασμό σας όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για:

  • Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας.
  • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για την εξακρίβωση των ορίων γεωτεμαχίου.
  • Υποβολή αίτησης διόρθωσης σε περιοχές λειτουργούντος Κτηματολογίου και σύνταξη Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών.
  • Υποβολή αίτησης διόρθωσης σε περιοχές λειτουργούντος Κτηματολογίου και σύνταξη Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών.
  • Υποβολή αίτησης καταχώρησης εγγραπτέων πράξεων σε περιοχές λειτουργούντος Κτηματολογίου και σύνταξη Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών.

Μελέτη Κτηματογράφισης Πρεσπών (έτος 2001)

Χρήσιμα Links

  • Εθνικό Κτηματολόγιο

(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Home_Page.aspx)

  • Σχετικά με δήλωση ιδιοκτησίας

(http://www.ktimatologio.gr/cadastralsurvey/Pages/Kgcwbcv5d1GNBJFO.aspx)

Άρθρα - Νέα

Go to Top